AKTUALITY A ZMĚNY PROVOZU


Dovolená 13. - 17.3. 2023, zástup pro akutní případy ORL Háje, Hviezdoslavova 520, tel.: 272 916 539

Prosíme pacienty, aby se na vyšetření i nadále objednávali - nejlépe telefonicky, děkujeme!

Ordinační hodiny

Pondělí :

7:00 - 11:00    12:00 - 15:30

Úterý :

7:00 - 11:00 audiometrie (pouze na objednání)
12:00 - 15:30

Středa :

8:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Čtvrtek :

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Pátek:

8:00 - 13:00

Telefonický kontakt

+420 272 917 397

Adresa ordinace

Kontakt

ORL ordinace v plném provozu, viz rozpis ordinačních hodin!

V případě potřeby ORL vyšetření nás kontaktuje na tel. čísle ordinace 272 917 397

Pacienty objednáváme na konkrétní čas s cílem omezit kontakt pacientů v čekárně!

Vážení pacienti,

v souvislosti s pandemií koronaviru v ČR a jím způsobeného onemocnění COVID 19 jsou zavedena v našem zdravotnickém zařízení následující opatření s cílem minimalizovat riziko šíření infekčních chorob a jejich původců včetně koronaviru (např. v čekárně či na chodbě zdravotního střediska).

1) prosíme pacienty, včetně těch s akutními ORL obtížemi, aby se na vyšetření objednávali telefonicky na tel. čísle ordinace 272 917 397, s termínem vyšetření vyjdeme maximálně vstříc!

2) nadále platí doporučení: máte-li horečku a akutní respirační problémy, tedy příznaky typické i pro COVID-19, kontaktujte v prvé řadě svého praktického lékaře; a to telefonicky.

Děkujeme za pochopení výše uvedeného. Pro aktuální změny sledujte naše webové stránky www.orltererova.cz

Za ORL Tererova
MUDr. Vít Kratochvil
1. 9. 2022

ORL Tererova s.r.o.

je nestátní zdravotnické zařízení provozující specializovanou ambulanci pro onemocnění ušní, nosní a krční oblasti (Otorinolaryngologie, ORL).

Navazujeme na dlouholetou činnost paní MUDr. Evy Pročkové.

V naší ORL ambulanci se postaráme o dětské i dospělé pacienty, v praxi využíváme zkušeností získaných na předním českém klinickém ORL pracovišti i na ORL pracovištích v zahraničí.

Pacienty ošetřujeme i bez doporučení praktického dětského lékaře či praktického lékaře pro dospělé.

Při vyšetření respektujeme individualitu dospělého i dětského pacienta, naším cílem je komplexní ambulantní péče v rámci ORL oboru.

Při vyšetření běžně používáme endoskopické metody, tónovou audiometrii i tympanometrické vyšetření. V případě potřeby provádíme mikrobiologické vyšetření i krevní odběry.

Samozřejmostí je návaznost na další potřebná diagnostická vyšetření v rámci radiodiagnostiky (RTG, UZ). V rámci multidisciplinární péče spolupracujeme s praktickými lékaři, ale i se specialisty dalších oborů (neurologie, alergologie, imunologie, pneumologie, stomatologie, oční lékařství atd.)

V případě potřeby další odborné ambulantní či nemocniční péče pak doporučíme specializovaného poskytovatele zdravotních služeb a odborné poradny na předních klinických pracovištích.

Nahoru