Profesní životopis MUDr. Vít Kratochvil

Vzdělání: 1. lékařská fakulta UK v Praze

Lékařská praxe:
Sekundární lékař ORL oddělení Okresní nemocnice v Jindřichově Hradci (2004-2005)
Lékař Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (2005-2018)
Evropská atestace z Otorinolaryngologie 2011
Odborný asistent 1. LF UK na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (2010-2018)
Vedoucí lékař specializované nosní poradny Kliniky ORL a chirurgie hlavy krku 1.LF UK a FN Motol v Praze (2015-2018)

Vybrané absolvované odborné kurzy:
Kurz endoskopické endonazální chirurgie v Hradci Králové (2005, 2009)
Kurz chirurgie zevního nosu a endoskopické endonazální chirurgie v Rožumberoku, SR(2007)
Spoluorganizátor a aktivní účastník kurzů endoskopické endonazální chirurgie na Klinice ORL 1. LF UK a FN Motol (2012-2018)

Zahraniční stáže:
Evropský onkologický institut v Miláně, Itálie, Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, Itálie

Členství v odborných organizacích:
Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP

Certifikáty:
Diplom celoživotního vzdělávání ČLK
Specializovaná způsobilost v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Cizí jazyky: aktivní znalost - angličtina, italština

Vybraná publikační činnost:
Kratochvil V., Epistaxe, ORL pro všeobecné praktické lékaře, Plzák J.: Raabe, Praha 2011, ISBN 978-80-86307-90-9
Kratochvil V., Přehled léčby chronické rinosinusitidy, Umění a Medicína, 2014,3: s 15-20
Kratochvil V., Epiglotitis acuta, Subglotická laryngitida, Vybrané kapitoly z intenzivní péče, Bartůněk a kol.: Grada Publishing, Praha, 2016, ISBN 978-80-247-4343-1

Nahoru